Obowiązkiem każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu mechanicznego jest ubezpieczenie swojego mienia. Można ograniczyć się do podstawowego, obowiązkowego ubezpieczenia OC lub poszerzyć ochronę o dodatkowe polisy – AC, assistance czy NNW. Większość ubezpieczycieli daje swoim klientom możliwość rozbicia płatności na raty – dwie, cztery, a w niektórych przypadkach nawet 12. Skorzystanie z tego wariantu pociąga za sobą konieczność opłacania składem według określonego harmonogramu. Czym grozi przekroczenie terminu płatności raty za OC/AC? Sprawdź!

Przekroczenie terminu płatności raty za OC/AC – konsekwencje

Decydując się na OC płatne z góry, składkę za polisę powinniśmy zapłacić najczęściej jeszcze przed datą, w której samochód zostaje objęty ochroną lub w ciągu 7 dni od tej daty. Ta sama zasada dotyczy pierwszej raty za ubezpieczenie zakupione z opcją płatności ratalnej. Kolejne raty powinny być uregulowane według harmonogramu udostępnionego przez towarzystwo.

Zorientowałeś się, że kilka dni temu miałeś wysłać przelew na składkę za ubezpieczenie swojego samochodu? Bez obaw – w większości przypadków przekroczenie terminu płatności raty za OC/AC nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Jeśli zapomniałeś o płatności, wystarczy uregulować ją w późniejszym terminie, a ubezpieczyciel nie pociągnie cię do odpowiedzialności.

Brak płatności a przedłużenie polisy

Pominięcie jednej z rat staje się poważnym problemem w momencie, kiedy polisa wygasa. Jeśli należność względem ubezpieczyciela będzie nieuregulowana, umowa nie przedłuży się automatycznie. W takiej sytuacji należy dopilnować, żeby zawrzeć nową umowę z tym samym lub innym ubezpieczycielem. Zaniedbanie swojego obowiązku może mieć poważne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.

 

 

Comments are closed.

https://aaron.net.pl/magiczny-klimat-tarasu-sekret-stojacy-za-ogrzewaczem-gazowym/ aubezpieczenia.pl zobacz