Coraz częściej zdarza się, że kwestie sporne staramy się załatwić drogą sądową. W takich sytuacjach warto zatrudnić doświadczonego adwokata, który pomoże nam osiągnąć założone cele. Jeśli z jakiegoś względu nie możemy sobie na niego pozwolić, warto wykorzystać opcję, jaką jest adwokat z urzędu – czy warto o niego wnioskować?

Adwokat z urzędu – czy warto wnioskować o jego pomoc?

Adwokat z urzędu przydzielany jest, kiedy osoba o niego wnioskująca nie jest w stanie ponieść kosztów obrony dowolnej kancelarii, bez szkody dla utrzymania siebie i osób bliskich. O bezpłatną pomoc adwokata z urzędu może ubiegać się każdy, jednak w praktyce musimy pamiętać, że nie każdemu zostanie on przydzielony. Chcąc uzyskać tego typu pomoc, musimy złożyć odpowiedni wniosek na piśmie lub ustnie, do protokołu. Co do zasady, decyzje w tej sprawie podejmuje sąd prowadzący sprawę. Może on udzielić zgody na adwokata z urzędu jeśli uzna, że obecność specjalisty będzie niezbędna lub potrzebna oraz w sytuacji, kiedy jest to uzasadnione sytuacją majątkową. Wniosek o adwokata z urzędu powinien być uzupełniony o dane dotyczące stanu rodzinnego, majątku, dochodach. Wielu zainteresowanych zastanawia się, jak pracuje adwokat z urzędu – czy warto wnioskować o jego przyznanie?

Adwokat z urzędu – pomoc w kwestiach prawnych

Warto wiedzieć, że adwokat z urzędu to osoba, która zobowiązana jest do działania na rzecz swojego klienta i chronienia jego dobrego imienia. Adwokat z urzędu działa jednak wyłącznie w konkretnej sprawie, o czym musimy wiedzieć, wnioskując o taką pomoc. Jako strona składająca wniosek o adwokata z urzędu, możemy wskazać adwokata, którego chcemy, aby nam przydzielono. Sąd może, ale nie musi przychylić się do tej prośby. W uzasadnionych przypadkach adwokat może odmówić udzielenia pomocy prawnej, o czym musi poinformować zainteresowanego.

Comments are closed.