Tag

pomoc prawna

Browsing

Według statystyk z roku na rok wzrasta liczba rozwodów. Niestety, małżonkowie spotykający się na sali sądowej rzadko rozstają się w zgodzie. Znaczna część osób wnoszących pozew rozwodowy wnioskuje o zakończenie małżeństwa z orzeczeniem o winie drugiej strony. Co warto wiedzieć o tego typu sprawach? Sprawdź!

Pozew

Pierwszym krokiem na drodze do definitywnego zakończenia formalnego związku jest skonstruowanie i złożenie do właściwego sądu okręgowego  pozwu. Pismo powinno zawierać  szczegółowe dane małżonków, odpowiednie uzasadnienie oraz niezbędne załączniki. Pozew powinien zawierać również informację, czy wnioskujemy o rozwód z czy bez orzekania o winie. Jeśli powód decyduje się na drugą opcję, powinien wskazać w dokumencie uzasadnienie swojej decyzji. Polskie prawo nie precyzuje kryteriów pozwalających jednoznacznie wskazać, która ze stron ponosi winę za rozpad związku. Wśród najczęściej przytaczanej argumentacji najczęściej pojawiają się zarzuty takie jak zaniedbywanie podstawowych potrzeb rodziny, przemoc (fizyczna i psychiczna), zdrada czy uzależnienia. 

Konsekwencje prawne 

Ogłoszenie wyroku z orzeczeniem o winie byłego współmałżonka stawia w uprzywilejowanej pozycji poszkodowaną osobę. Może ona ubiegać się o alimenty na dzieci oraz siebie, jeśli w wyniku rozwodu pogorszy się jej sytuacja materialna. Poszkodowana strona ma również prawo obciążyć kosztami sądowymi winnego współmałżonka. Obarczenie winą jednej ze stron może mieć również wpływ na ustalenia dotyczące władzy rodzicielskiej. Aby dowiedzieć się więcej na temat spraw rozwodowych, wejdź na stronę adwokat-katowice.info.pl, gdzie znajdziesz więcej praktycznych informacji.

museum.com zobacz ssies.pl